Το Γραφείο
μας

Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε από τον Γεώργιο Τριανταφύλλου το 1989 και παρέχει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου και των συναφών με αυτό κλάδων. Προσφέρει τις νομικές υπηρεσίες του σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Περισσότερα +

Η Φιλοσοφία
μας

Οι νομικές μας υπηρεσίες είναι σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες νομικές πρακτικές. Το γραφείο μας κινείται με γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων των εντολέων μας.

Περισσότερα +

Δικαστικές
Διαδικασίες

Οι πελάτες μας μπορούν να επωφεληθούν από την μακροχρόνια δικαστηριακή εμπειρία μας και την επιτυχία μας σε σύνθετα ζητήματα ποινικού δικαίου. Οι συνεργάτες μας έχουν μεγάλη εμπειρία χειρισμού ποινικών υποθέσεων τόσο στην προδικασία όσο και ενώπιον των δικαστηρίων.

Περισσότερα +

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Παρέχουμε νομικές συμβουλές σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για ζητήματα ποινικού κυρίως δικαίου, με έμφαση στους τομείς του οικονομικού ποινικού δικαίου, του ποινικού δικαίου του ανταγωνισμού, του εταιρικού και τραπεζικού ποινικού δικαίου...

Περισσότερα +

Τομείς Ενασχόλησης