Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής έχει αναχθεί σε μείζονα στόχο των ποινικών αρχών.

Το Γραφείο μας παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες σε θέματα φορολογικού ποινικού δικαίου, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παρέχουμε νομικές συμβουλές και αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση κατηγορουμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε όλο το φάσμα των συναφών υποθέσεων, όπως φοροδιαφυγή στο εισόδημα, μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων, έκδοση ή αποδοχή πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο, κ.λπ.