Η συνεχής διόγκωση της διασυνοριακής εγκληματικότητας, ιδίως στους τομείς του οργανωμένου και του οικονομικού εγκλήματος, θέτει τις εθνικές δικαστικές αρχές αντιμέτωπες με ζητήματα συλλογής αποδεικτικών μέσων και εξέτασης υπόπτων και κατηγορουμένων, που ευρίσκονται εκτός των συνόρων τους.

Παράλληλα, τα εθνικά δικαστήρια καλούνται ολοένα και συχνότερα να κρίνουν επί αιτημάτων ξένων δικαστικών αρχών για την έκδοση ημεδαπών ή την παράδοσή τους συνεπεία εκδόσεως Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.

Το Γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπροσώπηση υπόπτων και κατηγορουμένων σε διακρατικές ποινικές υποθέσεις. Παράλληλα, παρέχουμε συμβουλές σχετικά με το δίκαιο της έκδοσης και της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις.