Παρέχουμε νομικές συμβουλές σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για ζητήματα ποινικού κυρίως δικαίου, με έμφαση στους τομείς του οικονομικού ποινικού δικαίου, του ποινικού δικαίου του ανταγωνισμού, του εταιρικού και τραπεζικού ποινικού δικαίου, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της διαφθοράς, του φορολογικού ποινικού δικαίου, του δικαίου των προσωπικών δεδομένων, της ιατρικής ευθύνης και της κανονιστικής συμμόρφωσης καθώς και σε ζητήματα της διεθνούς δικαστικής συνδρομής και έκδοσης.

Μέσω μιας πλήρους και ενδελεχούς ανάλυσης του νομικού και κανονιστικού πλαισίου κάθε υπόθεσης, δίνουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τους εντολείς μας.