Ερμηνεία του ά. 6 παρ. 3 εδ. δ’ ΕΣΔΑ, σε Λεωνίδας Κοτσαλής (επιμ.), ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ & ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, Ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ, Αθήνα, 2014, σελ. 665-696.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ

Η θέση του συγκατηγορουμένου στο ισχύον σύστημα απόδειξης, ΠοινΧρ ΜΓ’ (1993), σελ. 1076-1104

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Προστασία των προσωπικών δεδομένων και ποινική δίκη, σε Λεωνίδας Κοτσαλής - Γεώργιoς Τριανταφύλλου (επίμ.), Ανθρώπινα δικαιώματα και ποινικό δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, σελ. 467- 475.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διεθνής δικαστική συνδρομή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος: Ο διεθνής καταμερισμός των ενεργειών για την αφαίρεση των εγκληματικών προσόδων, σε Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων (επιμ.), Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: «Καθαρή» ή Ελεύθερη Κοινωνία, Εκδόσεις Αντ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Η παραγραφή του εγκλήματος ως λόγος άρνησης της παράδοσης του εκζητουμένου με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, σε Τιμητικό Τόμο Αργυρίου Καρρά, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2010, σελ. 1107-1137

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ