Δικονομικές συμφωνίες ως προς το αποτέλεσμα της Ποινικής Διαδικασίας: Δυνατότητες συνεννόησης μεταξύ του κατηγορουμένου ή του συνηγόρου του και των οργάνων απονομής της Ποινικής Δικαιοσύνης, σε Λεωνίδας Κοτσαλής (επιμ.), Ελευθερία – Υπευθυνότητα – Κράτος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ερμηνεία του ά. 6 παρ. 2 και 3 εδ. α΄ ΕΣΔΑ, σε Λεωνίδας Κοτσαλής (επιμ.), ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ & ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, Ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ, Αθήνα, 2014, σελ. 465 - 520 και 521 – 538.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

«Ξέπλυμα» περιουσίας προερχόμενης από φοροδιαφυγή, ΠοινΧρ ΞΔ’ (2014), σελ. 721-728.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Η ρύθμιση και η λειτουργία των ερευνών κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 1993

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Η αυτοδιακινδύνευση του θύματος στα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας και της σωματικής βλάβης από αμέλεια, 1999

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ