Σήμερα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Προέδρου του Αρείου Πάγου, του Προέδρου του Δ.Σ.Α, ο οποίος παρέμεινε μέχρι ενός χρονικού σημείου, και του Προέδρου Δ.Σ.Π.