Είναι Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και άρθρα σχετικά με ζητήματα του εγχώριου και διεθνούς ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας. Ειδικεύεται σε ζητήματα διασυνοριακής ανάκρισης και έχει συμμετάσχει σε πολλές Νομοπαρασκευαστικές  Επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου.

Γεώργιος Τριανταφύλλου: triantafyllou@gtriantafyllou.gr