Τα ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης απασχολούν παγκοσμίως τις εταιρείες ολοένα και περισσότερο.

Το Γραφείο μας παρέχει νομικές συμβουλές στους εταιρικούς πελάτες μας επί του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και ιδίως επί της πιθανής ποινικής ευθύνης των διοικούντων.