Ποινική ευθύνη των ιατρών για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη διενέργεια ιατρικών πράξεων μπορεί να ανακύψει τόσο στο στάδιο της διάγνωσης, όσο και στο στάδιο της θεραπευτικής παρέμβασης αλλά και της αποθεραπείας.

Το Γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων σωματικών βλαβών ή ανθρωποκτονιών από αμέλεια, που φέρονται να τέλεσαν ιατροί κατά την διενέργεια ιατρικών πράξεων, αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση τόσο των παθόντων και των οικείων τους, όσο και των ιατρών, που εμπλέκονται σε υποθέσεις ιατρικής αμέλειας.